Indberet bivirkninger

Hvis du eller en pårørende er blevet udsat for psykofarmaka, så kan bivirkninger indberettes direkte til Lægemiddelstyrelsen her. Indberetning af bivirknigner er vigtig, da det giver myndighederne et bedre grundlag til at træffe beslutning vedr. tilbagetrækning af psykofarmaka og andre medikamenter fra markedet.

Beroligende pille
Tegning af Horst Dubiel