Hvad siger psykiaterne om ECT

Dødelige elektrochok
Tegning af Horst Dubiel

Citaterne herunder kommer hovedsageligt fra professionelle psykiatere, og underbygger, hvorfor ECT aldrig bør anvendes.

“…Behandlingen virker kun midlertidigt. Sygdommen vender stort set altid tilbage…” Per Bech, leder af den psykiatriske forskningsafdeling i Frederiksborg Amt, til Jyllandsposten, 2001.

“Der findes ingen god dokumentation overhovedet for, at behandlingen rent faktisk hjælper folk. Den mest brugte påstand er, at chokbehandling redder liv, især ved at forhindre selvmord, men et tilbageblik i litteraturen viser det modsatte, – at der ikke findes noget bevis for, at chok forhindrer selvmord. Mange hospitaler og psykiatere bruger aldrig behandlingen, hvilket gør påstanden om, at den er nødvendig som en sidste udvej, absurd.” “Men virker den? Ja, den virker nøjagtig som alle andre hjerneskadende behandlinger, herunder insulin-coma og lobotomi [det hvide snit]. Den virker ved at ødelægge hjernefunktionen og midlertidigt sætte patienten ude af stand til at tænke og føle på nogen som helst sammenhængende måde. I dette tidsforløb synes patienten måske ikke deprimeret, fordi han eller hun i denne tilstand enten er apatisk eller kunstigt euforisk. Men efterhånden som det værste af skaden begynder at aftage, vender den oprindelige mentale tilstand tilbage, nu kompliceret for forværret af hjerneskaden. Elektrochok har ingen plads i en humanistisk metode til at hjælpe mennesker.” “Mange psykiatere som jeg selv ser et bredt spektrum af patienter, herunder svært deprimerede, og vi griber aldrig til chokbehandling. Det er på tide at opgive denne antikverede, barbariske behandling.” Peter Breggin, psykiater, fra hans bog “En skamplet i mit liv”.

“Skaderne er spredte og ofte pletvise. De er mest voldsomme i den forreste del af hjernen, og består af vaskulære [vedr. blodkar] forandringer, pletvise blødninger, sygelig forøgelse af støttesubstansen i centralnervesystemet, celleødelæggelse og -død. Dertil er større blødninger hyppigt forekommende.” Peter Breggin fra hans bog “Elektroshock – it’s Brain-Disabling Effects”

“Derimod kender nogle klinikere, bl.a. neurologen John Friedberg og jeg selv, mennesker, der har slået sig selv ihjel i fortvivlelse over deres hjerneskade efter chokbehandlingen, og vi kender mange andre, der lever i livslang fortvivlelse.” Peter Breggin fra hans bog “Elektroshock is not good for your brain”.

“De primære komplikationer ved ECT er dødsfald, hjerneskade, hukommelsessvækkelse og spontane epileptiske anfald”. Max Fink, amerikansk professor i psykiatri.

“Jeg ved, hvordan hjernen ser ud efter en serie chok – og det er ikke noget kønt syn.” Karl Pribram, professor i psykiatri.

“De personlige vidnesbyrd fra mange, der har modtaget chokbehandlinger bekræfter den kendsgerning, at det kan medføre og faktisk medfører permanent hukommelsestab. Sprog, specielle færdigheder, genkaldelse af personlige oplevelser kan blive udslettet, som hvis en tavlesvamp havde visket en tavle ren…” David Richman, amerikansk psykiater.

David Rothschild m.fl. beskrev i 1951 virkningerne hos 52 patienter, der fik 4 behandlinger om dagen i 7 dage: “Ved slutningen af dette intensive behandlingsforløb viste praktisk talt alle patienter dybtgående forstyrrelser. De var fortumlede, uden kontakt og for de flestes vedkommende hjælpeløse. Alle led af urininkontinens, og fæcesinkontinens var ikke ualmindelig. De fleste af dem var underaktive og talte ikke af sig selv. De fleste kunne ikke svare på spørgsmål; men nogle få patienter adlød simple ordrer. De forekom nedbrudte og apatiske. Samtidig jamrede, klynkede og græd de for ingen ting og nogle var modvillige og gnavne på en barnlig måde.”

“Elektrochok fremkalder altid hukommelsestab, benægtelse, eufori, apati, store og uforudsigelige humørsvingninger, hjælpeløshed og underdanighed.” “Ofre for hukommelsestab er, når de har glemt deres problemer, tilbøjelige til at klage mindre.” “Med eufori synes personens depression at lette. Med apati synes personens sindsoprevne tilstand at mindskes.” “Efterhånden som enhver hjerneskadeforårsaget ‘følen sig høj’ klinger af, er personen ladt tilbage med endnu værre trængsler.” Frank Leonard Roy, 1990, “Elektroshock: Death, Brain Damage, Memory Loss and Brainwashing”, Journal of Mind and Behavior, 11.

“Vores behandlinger er i virkeligheden ikke særligt tilfredsstillende…” Psykiater Poul Videbech til Danmarks Radio, 2014.

Læs om patienters erfaring med ECT her.