Indberet bivirkninger

 

Hvis du eller en pårørende er blevet udsat for psykofarmaka, så kan bivirkninger indberettes direkte til lægemiddelstyrelsen på Sundhedsstyrelsens website. Indberetning af bivirknigner er vigtig, da det giver myndighederne et bedre grundlag til at træffe beslutning vedr. tilbagetrækning af psykofarmaka og andre medikamenter fra markedet.

 

Beroligende-pille

Tegning af Horst Dubiel

 Posted by at 7:56 pm