Lykkepiller

 

dollar-pills

Hver dag sælges psykofarmaka for over en milliard kr. på verdensplan.

Vigtigt: Intet på dette Web-sted er et forsøg på at holde dig fra nødvendig lægebehandling. Nedtrapning af medicin eller behandling bør ske i samråd med en kvalificeret læge. Vælger du at ophøre med lægeordineret behandling eller medicin uden din læges samtykke, bærer du selv det fulde ansvar.

“Doktorer har igennem tiderne tjent formuer på at dræbe deres patienter med deres kure. Forskellen i psykiatri er, at det er sjælens død.” R.D. Laving

Med lykkepiller menes især antidepressiv medicin af SSRI-typen. SSRI står for “Selektive Serotonin Re-uptake Inhibitors”. Serotonin er et signalstof, der udskilles i hjernen og bliver optaget af modtageceller. Overskydende melatonin, som ikke optages af modtagecellerne, bliver normalt gen-optaget. Dette er en naturlig proces. SSRI-medicin blokerer dette naturlige kredsløb ved at hindre, at overskydende serotonin bliver gen-optaget. Denne overskydende serotonin, der ikke gen-optages pga. medicinen, kan oxidere (gå i forbindelse med ilt), hvorved den nedbrydes til skadelige substanser, der ødelægger nerveceller i hjernen. Dette kan føre til permanent hjerneskade – en bivirkning som mange læger desværre undlader at fortælle deres patienter om. Kilde: “Mit Helbred” nr. 2, 2011

SSRI-medicin omfatter bl.a. aktivstofferne citalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin og sertralin.

Fluoxetin, der var et af de mest anvendte aktivstoffer (anvendt i Fontex, Prozac m.fl.), blev udviklet med hjælp fra bl.a. Candace B. Pert. Men hun var bestemt ikke begejstret for resultatet, som hun kaldte et “monster”. Hun skrev også, at ændringer i kost og motion kan give en sikker og naturlig forbedring af humøret.

Blandt de over 2000 forskellige observerede bivirkninger fra SSRI-medicin kan nævnes kvalme, appetitløshed, forøget tendens til sved, hovedpine, nedsat spytsekretion, søvnforstyrrelser, nervøsitet, seksuelle forstyrrelser og kræft. F.eks. medfører antidepressivet “Paxil” syv gange højere risiko for brystkræft. Som beskrevet ovenfor, kan denne medicin også kan give permanent hjerneskade, hvilket kan være forklaringen på de uhyggeligt mange selvmord og mord som følge af indtagelse af SSRI-medicin. Amerikanske soldater påduttes ofte antidepressiv medicin, og det har resulteret, i at flere amerikanske soldater nu dør pga. selvmord, end der dør i kamp. Undersøgelser har vist, at SSRI-medicin fordobler risikoen for selvmord.

Ofte giver det frygtelige abstinenser at stoppe med lykkepiller, når man først er blevet afhængig af dem. Disse abstinenser har også ført til selvmord og mord i mange tilfælde. Se dokumentaren “The True Source of Random and Mass Shootings and Violence” (11 minutter), der omhandler bivirkninger ved psykofarmaka. Se også dette interview med en dansk pige (3:40 minutter), der fortæller om hendes oplevelser med psykofarmaka, der gav hende trang til at begå mord og selvmord.

Disse selvmord og mord har i de senere år givet anledning til mange erstatningssager mod medicinalfirmaer, der producerer sådanne midler. Der er nu en større sag i gang vedr. Lundbecks Cipramil (citalopram), efter at deres amerikanske samarbejdspartner Forest Laboratories havde markedsført denne medicin til børn og unge, selvom det ikke er godkendt til denne aldersgruppe. Mange af børnene begik selvmord eller forsøgte på det efter indtagelse af denne medicin. Forest Laboratories har erkendt overtrædelsen og har også erkendt, at de ligefrem har bestukket læger til at udskrive recepter på denne medicin til børn og unge. Kilde: DR.

Et af de alvorligste af disse massemord og selvmord var, da German Wings piloten Andreas Lubitz fløj et passagerfly ind i en bjergside i Alperne og dræbte samtlige 150 ombord på flyet. Lubitz havde været i behandling antidepressiv medicin. I USA er det ikke tilladt at være pilot på et fly, hvis man tager SSRI-medicin. FAA (Federal Aviation Administration) i USA har fundet en klar sammenhæng mellem indtag af SSRI-medicin og fatale fly-ulykker, hvilket man kan læse i denne rapport: Prevalance of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors in Pilot Fatalities of Civil Aviation Accidents 1990 – 2001.

Meget uhyggeligt er det hvis gravide kvinder tager sådanne stoffer, for så får fosteret dem også. Det kan resultere i misdannede børn og børn, der lider af forfærdelige abstinenser i mange uger efter fødslen. Sådanne nyfødte børn kan have samme symptomer, som børn født af narkomaner. Disse symptomer kan være: rysten, vejrtrækningsbesvær, vanskeligheder med at die, søvnbesvær, øget tendens til gråd samt misdannelser i hjerte-karsystemet. Et studie fra Aarhus Universitet offentliggjort i 2017 viser, at børn af kvinder, der tog anti-depressiv medicin under graviditeten havde større risiko for at få mentale sygdomme: Using anti-depressants during pregnancy may affect your child´s mental health.

Det er meget muligt, at det store forbrug af antidepressiva til dels skyldes dårlig kost. Det meget skadelige sødemiddel aspartam (Nutrasweet) kan give mentale forstyrrelser. Det samme gælder for kunstig smagsforstærker (bl.a. mono-natrium-glutamat). Der bruges alt for mange raffinerede fødevarer (hvidt mel, sukker, færdigretter, fast food etc.). Forbruget af sodavand er steget til 90 liter om året i gennemsnit per dansker. Der er et hav af tilsætningsstoffer i mange almindelige fødevarer. Stimulanser (koffein, tobak, alkohol med mere) bruges i alt for store mængder. Alle disse sundhedsskadelige stoffer har bivirkninger. Depressioner, mangel på energi og generel utilpashed er nogle af dem. Disse depressioner bliver ofte ikke håndteret ved at gøre noget ved årsagerne til dem, men ved at fylde mere gift (lykkepiller) i kroppen. Man er nu inde i en ond cirkel, hvor bivirkninger håndteres med mere medicin, der så giver flere bivirkninger osv. indtil organismen ikke kan mere.

Vinderne er medicinalfirmaerne. En enkelt lykkepille koster omkring 10 kr.
Nogen tager så meget som 8 forskellige slags psykofarmaka dagligt. Det offentlige yder et tilskud på ca. 75 % til patienter, der køber disse piller. Vi skatteborgere tvinges således til at betale medicinalfirmaerne for at forgifte folk med deres stoffer. Sørgeligt, men sandt.

Hvordan er det lykkedes at få disse skadelige psykofarmaka godkendt? Ved dobbelt-blindede placebo-kontrollerede forsøg deler man typisk deltagerne i 2 grupper, hvor den ene gruppe får medicinen, medens den anden får virkningsløs placebo. I nogle sådanne forsøg har man startet ud med at give begge grupper den aktive medicin for at sortere dem fra, som ikke tålte medicinen. Det har medført, at alle deltagere har kunnet risikere at blive afhængige af medicinen, hvilket ofte sker med SSRI-medicin. Når placebo-gruppen så går over til at få placebo, så lider mange af deltagerne under abstinenser, der får det til at se ud som om, at dem på aktiv medicin klarer sig bedre, og at medicinen er bedre end placebo. Du kan læse mere om, hvordan der fuskes med medicinske forsøg i bøger som “Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse” af Peter Gøtzsche.

Har man en ikke-optimal psykisk tilstand, så kan der meget vel være en bagvedliggende fysisk sygdom eller tilstand, der forårsager de psykiske problemer. Så må denne tilstand håndteres. Sørg i så fald for at få en sundere livsstil og bliv evt. undersøgt hos en kompetent læge. Find inspiration til en bedre livsstil i bøger som f.eks. “Glød og Glæde med Raw Food“. Der findes også godkendte naturlægemidler mod nedtrykthed som f.eks. Velzina. Hvis du har brug for det, kan du evt. bede din læge om at anbefale et naturmiddel fremfor de skadelige lykkepiller. Personer, der allerede er på lykkepiller, bør ikke ophøre pludseligt uden hjælp og vejledning fra en kvalificeret læge eller specialist på området. Normalt anbefales en langsom udtrapning under kyndig vejledning. Peter Gøtzsche har oprettet websitet “Deadly Medicines“, hvor findes vejledning i udtrapning og henvisning til specialister, der kan hjælpe brugere af psykofarmaka med at trappe ud.

En anden mulig årsag til depression er stress eller undertrykkelse. Så er det nødvendigt at håndtere eller fjerne de stressende og undertrykkende faktorer i ens tilværelse.

Psychfisker

Tegning af Horst Dubiel

 Posted by at 7:43 pm